Institutets för hälsa och välfärd anvisningar om coronavirus COVID-19 på många olika språk, inkluderande finlandssvenskt teckenspråk.

Tällä kysymyksellä testataan oletko ihminen ja estetään automatisoitu roskaaminen.