Johns Hopkins universitetets COVID-19-uppföljning. På sidan finns bl.a. siffror om utbredningen och antalet döda och olika kartor. Här finns också information och forskning om viruset, och hur det smittar och sprider sig.

Svara på frågan här nere. Syftet med denna fråga är att säkerställa att du är en person, för att förhindra automatisk skräppost.