Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tuottamaa vanhuspalveluiden tutkimusta, materiaalia ikääntyneiden hyvinvointiin, kotona asumisen tukemiseen sekä elämän loppuvaiheen hoitoon.

Svara på frågan här nere. Syftet med denna fråga är att säkerställa att du är en person, för att förhindra automatisk skräppost.