Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen vanhuspalveluiden tutkimusta, materiaalia ikääntyneiden hyvinvointiin, kotona asumisen tukemiseen, elämän loppuvaiheen hoitoon

Tällä kysymyksellä testataan oletko ihminen ja estetään automatisoitu roskaaminen.