Finlands Artdatacenter samlar information om arter till ett ställe. Artinformation är viktig för samhälleligt beslutsfattande, vetenskaplig forskning och för medborgare som är intresserade av miljön.

Svara på frågan här nere. Syftet med denna fråga är att säkerställa att du är en person, för att förhindra automatisk skräppost.