Finlands Artdatacenter samlar information om arter till ett ställe. Artinformation är viktig för samhälleligt beslutsfattande, vetenskaplig forskning och för medborgare som är intresserade av miljön.

Tällä kysymyksellä testataan oletko ihminen ja estetään automatisoitu roskaaminen.