På svenska WWF:s sidor kan du läsa om vad som menas med klimatförändringar, vad som måste göras för att lösa klimatutmaningen och hur WWF arbetar med den stora klimatfrågan.

Svara på frågan här nere. Syftet med denna fråga är att säkerställa att du är en person, för att förhindra automatisk skräppost.