På svenska WWF:s sidor kan du läsa om vad som menas med klimatförändringar, vad som måste göras för att lösa klimatutmaningen och hur WWF arbetar med den stora klimatfrågan.

Tällä kysymyksellä testataan oletko ihminen ja estetään automatisoitu roskaaminen.