Ekofasta är Evangelisk-lutherska kyrkans fastekampanj som lyfter fram omsorg om miljön.

Svara på frågan här nere. Syftet med denna fråga är att säkerställa att du är en person, för att förhindra automatisk skräppost.