Ekofasta är Evangelisk-lutherska kyrkans fastekampanj som lyfter fram omsorg om miljön.

Tällä kysymyksellä testataan oletko ihminen ja estetään automatisoitu roskaaminen.