ENTER ry är en förening för seniorer, som är intresserade av dagens informations- och kommunikationsteknik. ENTER ry erbjudar gratis handledning till seniorer med dator- eller telefonrelaterade problem. ENTER ry erbjuder handledning också på svenska i huvudstadsregionen och Nyland.

Svara på frågan här nere. Syftet med denna fråga är att säkerställa att du är en person, för att förhindra automatisk skräppost.