Riksdagsbibliotekets informationspaket om kvinnlig rösträtt. Informationspaketet frågar hur rösträttsreformen åstadkoms och vad följderna blev: hur har kvinnor deltagit i val och blivit riksdagsledamöter samt fått andra representativa uppdrag under de följande drygt 100 åren?

Svara på frågan här nere. Syftet med denna fråga är att säkerställa att du är en person, för att förhindra automatisk skräppost.