Siikaisten kunnan muinaisjäännökset, alueen esihistoriaa, arkeologista tutkimushistoriaa sekä inventointi. Julkaisu on vuodelta 2000.

Svara på frågan här nere. Syftet med denna fråga är att säkerställa att du är en person, för att förhindra automatisk skräppost.