Helsinkiläisen pikaoppaassa autetaan löytämään oikeat terveys-, sosiaali- ja neuvontapalvelut.

Svara på frågan här nere. Syftet med denna fråga är att säkerställa att du är en person, för att förhindra automatisk skräppost.