Helsinkiläisen pikaoppaassa autetaan löytämään oikeat terveys-, sosiaali- ja neuvontapalvelut.

Tällä kysymyksellä testataan oletko ihminen ja estetään automatisoitu roskaaminen.