Om renskötsel ur många olika aspekter. Från förvaltning och lagstiftning till renmärkning, ekologi och hälsoaspekter. För information om renskötsel i Finland, se www.paliskunnat.fi (på finska och engelska).

Svara på frågan här nere. Syftet med denna fråga är att säkerställa att du är en person, för att förhindra automatisk skräppost.