Ilmasto-oppaan ravinto-osassa kerrotaan, millainen elintarviketuotanto ja millaiset kuluttajan valinnat vaikuttavat ilmastonmuutokseen.

Svara på frågan här nere. Syftet med denna fråga är att säkerställa att du är en person, för att förhindra automatisk skräppost.