Eduskunnan kirjaston tietopaketissa käsitellään valtiopäivätoimia, jotka liittyvät avioliittoa ja parisuhdetta koskevaan lainsäädäntöön.

Svara på frågan här nere. Syftet med denna fråga är att säkerställa att du är en person, för att förhindra automatisk skräppost.