Eduskunnan kirjaston tietopaketissa käsitellään valtiopäivätoimia, jotka liittyvät avioliittoa ja parisuhdetta koskevaan lainsäädäntöön.

Tällä kysymyksellä testataan oletko ihminen ja estetään automatisoitu roskaaminen.