Forskningsetiska delegationen (TENK) behandlar etiska frågor med anknytning till vetenskaplig forskning och främjar forskningsetiken. På sidan finns anvisningar och information om etiska principer och etikprövning inom humanvetenskaperna och information om utredning av oredlighet i Finland .

Svara på frågan här nere. Syftet med denna fråga är att säkerställa att du är en person, för att förhindra automatisk skräppost.