Näkövammaiset lapset ry on koonnut sivuilleen tietoa näkövammaisen lapsen koulunkäynnistä ja tarpeellisista apuvälineistä.

Svara på frågan här nere. Syftet med denna fråga är att säkerställa att du är en person, för att förhindra automatisk skräppost.