Näkövammaiset lapset ry on koonnut sivuilleen tietoa näkövammaisen lapsen koulunkäynnistä ja tarpeellisista apuvälineistä.

Tällä kysymyksellä testataan oletko ihminen ja estetään automatisoitu roskaaminen.