Åbo yrkeshögskolas svenska webbplats innehåller presentationer av de svenska utbildningsprogrammen, nämligen utbildningsprogrammet företagsekonomi och utbildningsprogrammet i fiskeri och miljöekonomi. Kontaktuppgifter ingår. I övrigt finns heltäckande information om yrkeshögskolan på den finska webbplatsen.

Svara på frågan här nere. Syftet med denna fråga är att säkerställa att du är en person, för att förhindra automatisk skräppost.