Vattenskolan innehåller undervisningsmaterial, som är avsedd för skolor och vars syfte är att eleven skulle förstå varifrån kranvattnet kommer. Materialet består av övningar, animationer och en test.

Svara på frågan här nere. Syftet med denna fråga är att säkerställa att du är en person, för att förhindra automatisk skräppost.