Vattenskolan innehåller undervisningsmaterial, som är avsedd för skolor och vars syfte är att eleven skulle förstå varifrån kranvattnet kommer. Materialet består av övningar, animationer och en test.

Tällä kysymyksellä testataan oletko ihminen ja estetään automatisoitu roskaaminen.