Sivuilla on ikääntyneden terveysliikuntaohjelman esittely, liikuntaohjeita, tutkimustiivistelmiä ja tietoa ohjaajille järjestettävistä koulutuksista.

Svara på frågan här nere. Syftet med denna fråga är att säkerställa att du är en person, för att förhindra automatisk skräppost.