Sivuilla on ikääntyneden terveysliikuntaohjelman esittely, liikuntaohjeita, tutkimustiivistelmiä ja tietoa ohjaajille järjestettävistä koulutuksista.

Tällä kysymyksellä testataan oletko ihminen ja estetään automatisoitu roskaaminen.