Svenska Lantmäteriet är den myndighet som kartlägger Sverige och förser samhället med geodata, d.v.s. kartor, bilder och annan grundläggande geografisk information. På Lantmäteriets webbplats finns många olika slag av kartor över Sverige, geografisk information och fastighetsinformation.

Svara på frågan här nere. Syftet med denna fråga är att säkerställa att du är en person, för att förhindra automatisk skräppost.