Svenska Lantmäteriet är den myndighet som kartlägger Sverige och förser samhället med geodata, d.v.s. kartor, bilder och annan grundläggande geografisk information. På Lantmäteriets webbplats finns många olika slag av kartor över Sverige, geografisk information och fastighetsinformation.

Tällä kysymyksellä testataan oletko ihminen ja estetään automatisoitu roskaaminen.