Kören och dess verksamhet presenteras, likaså styrelsen och andra kontaktpersoner. Länkar till andra studentkörer. Pedavoces verkar vid Pedagogiska fakulteten i Vasa.

Svara på frågan här nere. Syftet med denna fråga är att säkerställa att du är en person, för att förhindra automatisk skräppost.