Kören och dess verksamhet presenteras, likaså styrelsen och andra kontaktpersoner. Länkar till andra studentkörer. Pedavoces verkar vid Pedagogiska fakulteten i Vasa.

Tällä kysymyksellä testataan oletko ihminen ja estetään automatisoitu roskaaminen.