Åbo Akademis tidning för extern och intern information. Tidningen utkommer varannan fredag under terminerna. Nätversionen kan läsas i sin helhet i pdf-format.

Svara på frågan här nere. Syftet med denna fråga är att säkerställa att du är en person, för att förhindra automatisk skräppost.