Åbo Akademis tidning för extern och intern information. Tidningen utkommer varannan fredag under terminerna. Nätversionen kan läsas i sin helhet i pdf-format.

Tällä kysymyksellä testataan oletko ihminen ja estetään automatisoitu roskaaminen.