En artikel som är en introduktion till de termer och begrepp som vanliga datoranvändare kommer i kontakt med. Trespråkig ordlista (svenska-finska-engelska) över i artikeln nämnda termer ingår.

Svara på frågan här nere. Syftet med denna fråga är att säkerställa att du är en person, för att förhindra automatisk skräppost.