En artikel som är en introduktion till de termer och begrepp som vanliga datoranvändare kommer i kontakt med. Trespråkig ordlista (svenska-finska-engelska) över i artikeln nämnda termer ingår.

Tällä kysymyksellä testataan oletko ihminen ja estetään automatisoitu roskaaminen.