The Montessori Method - sientific pedagogy as applied to child education in \the children's houses\. Kirja kokonaisuudessaan.

Svara på frågan här nere. Syftet med denna fråga är att säkerställa att du är en person, för att förhindra automatisk skräppost.