Länkar till ministerierna och deras hemsidor. Dessutom ingår länkar till andra centrala förvaltningsorgan. Basuppgifter om Finlands statsskick, regeringshistoria, grundlagarna samt Statsrådets uppgifter och verksamhet är också länkade.

Svara på frågan här nere. Syftet med denna fråga är att säkerställa att du är en person, för att förhindra automatisk skräppost.