Länkar till ministerierna och deras hemsidor. Dessutom ingår länkar till andra centrala förvaltningsorgan. Basuppgifter om Finlands statsskick, regeringshistoria, grundlagarna samt Statsrådets uppgifter och verksamhet är också länkade.

Tällä kysymyksellä testataan oletko ihminen ja estetään automatisoitu roskaaminen.