Sidorna orienterar läsaren till en bredare kunskap om olika frågor som berör informationssökning. Materialet innehåller också en bred länksamling till centrala resurser inom ämnet informationssökning: sökmaskiner, index och specialsökningar.

Svara på frågan här nere. Syftet med denna fråga är att säkerställa att du är en person, för att förhindra automatisk skräppost.