Sidorna orienterar läsaren till en bredare kunskap om olika frågor som berör informationssökning. Materialet innehåller också en bred länksamling till centrala resurser inom ämnet informationssökning: sökmaskiner, index och specialsökningar.

Tällä kysymyksellä testataan oletko ihminen ja estetään automatisoitu roskaaminen.