Flera dansk-svenska fackordlistor och sökbar orddatabas, med 140 000 sökord. Med ämnen som: medicin, kläder, livsmedel, fåglar, EU-ord, växter, botaniska termer, svampar, byggteknik, fiske, lantbruk, svetsteknik och kemi. Även en lista med vardagliga ord.

Svara på frågan här nere. Syftet med denna fråga är att säkerställa att du är en person, för att förhindra automatisk skräppost.