Om yxkastning, allt från olika yxor till tävlingsregler och säkerhetsföreskrifter. Från yxtillverkaren Gränsfors Bruk.

Svara på frågan här nere. Syftet med denna fråga är att säkerställa att du är en person, för att förhindra automatisk skräppost.