Om yxkastning, allt från olika yxor till tävlingsregler och säkerhetsföreskrifter. Från yxtillverkaren Gränsfors Bruk.

Tällä kysymyksellä testataan oletko ihminen ja estetään automatisoitu roskaaminen.