Uttömmande pdf-rapport (112 s.) om att undervisa i skapande verksamhet, särskilt teater och drama. Projektet ifråga genomfördes i Vasa övningsskolas gymnasium läsåret 1999-2000.

Svara på frågan här nere. Syftet med denna fråga är att säkerställa att du är en person, för att förhindra automatisk skräppost.