Sivuilla on autismiyhdistyksen esittely sekä tietoa vertaistukitoiminnasta ja tapahtumista.

Svara på frågan här nere. Syftet med denna fråga är att säkerställa att du är en person, för att förhindra automatisk skräppost.