Sivuilla on autismiyhdistyksen esittely sekä tietoa vertaistukitoiminnasta ja tapahtumista.

Tällä kysymyksellä testataan oletko ihminen ja estetään automatisoitu roskaaminen.