Webbupplaga Affärsmagasinet Forum, Forum för ekonomi och teknik, en finlandssvensk facktidskrift (12 nr/år) med ekonominyheter och artiklar kring företagsledning och näringsliv. Sökbart webbarkiv fr.o.m 1/1999.

Svara på frågan här nere. Syftet med denna fråga är att säkerställa att du är en person, för att förhindra automatisk skräppost.