Webbupplaga Affärsmagasinet Forum, Forum för ekonomi och teknik, en finlandssvensk facktidskrift (12 nr/år) med ekonominyheter och artiklar kring företagsledning och näringsliv. Sökbart webbarkiv fr.o.m 1/1999.

Tällä kysymyksellä testataan oletko ihminen ja estetään automatisoitu roskaaminen.