I portalen redogörs för projekt som som befrämjar plockning, användning och fakta kring naturprodukter i Finland. Regionala och nationella utvecklingsprogram i naturprodukt- och skogsindustribranscherna presenteras också.

Svara på frågan här nere. Syftet med denna fråga är att säkerställa att du är en person, för att förhindra automatisk skräppost.