I portalen redogörs för projekt som som befrämjar plockning, användning och fakta kring naturprodukter i Finland. Regionala och nationella utvecklingsprogram i naturprodukt- och skogsindustribranscherna presenteras också.

Tällä kysymyksellä testataan oletko ihminen ja estetään automatisoitu roskaaminen.